Nová farnost Mařenice

Od 1. ledna 2020 do našeho stávajícího společenství přibyla farnost Mařenice. Farnost Mařenice má tedy nového faráře (duchovního správce), kterým se stal P. Rudolf Repka. Dosavadnímu faráři P. Václavu Horniakovi SVD, který se o Mařenice staral - číst dále -

Vánoce 2019

K ŠTĚDRÝ VEČER (24. prosince) - ÚTERÝ 15:00 – KUNRATICE U CVIKOVA – kostel – vánoční bohoslužba Slova (půlnoční) 16:00 – KROMPACH – kostel - vánoční mše svatá (půlnoční) 22:00 – CVIKOV – kostel - vánoční mše svatá (půlnoční) STŘEDA 25. - číst dále -

Dušičkové pobožnosti 2019

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2019 Modlitby za zemřelé patří k nejstarším křesťanským tradicím. Pobožnost začne společnou modlitbou u centrálního kříže. Přítomní se následně rozejdu ke hrobům - kněz vykropí hroby. K účasti jsou zváni - číst dále -

Nové bankovní účty od 28. 12. 2018

Farnosti mají od 28. 12. 2018 každá svůj vlastní nový účet (původní společný účet vedený u ČSP se ruší. Příspěvky a dary můžete posílat kterékoli farnosti, nejvhodnější je Cvikov. Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Cvikov, č. - číst dále -

Vánoční bohoslužby 2018 – 2019

ŠTĚDRÝ VEČER (24. prosince) - pondělí 16:00 – KROMPACH – kostel - vánoční mše svatá (půlnoční) - zpívá sbor krompašských dětí, žen a mužů 20:30 – KUNRATICE U CVIKOVA – kostel – vánoční bohosl. Slova (půlnoční) - hrají a zpívají místní - číst dále -