Kontakt

Římskokatolická farnost Cvikov

Adresa: Sad 5. května 127/1, 471 54 Cvikov

IČO: 48282367

Duchovní správce: J. M. can. Mgr. Rudolf Repka, administrátor

Mobil: 603 327 159

E-mail: rudarepka@centrum.cz

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Cvikov, č. ú.: 2603389309/0800 (Česká spořitelna)

 

Spolek Beran – Cvikov

Adresa: Sad 5. května 127/1, 471 54 Cvikov

IČO: 02234939

Předseda spolku: Vojtěch Dušánek

mobil: 777 827 767

E-mail: vojta.dusanek@gmail.com

Hospodář spolku: Mgr. Rudolf Repka

mobil: 603 327 159, E-mail: rudarepka@centrum.cz

Název a číslo účtu: Občanské sdružení Beran, č. ú.: 2800493009/2010 (FIO Banka)