Kontakt

Římskokatolická farnost:    Cvikov – IČO: 48282367                     Krompach – IČO: 62237926

Lindava – IČO:62237934                                Kunratice u Cvikova – IČO:62237900

Adresa: Sad 5. května 127/1, 471 54 Cvikov

Duchovní správce: J. M. can. Mgr. Rudolf Repka, farář

Mobil: 603 327 159

E-mail: farnost.cvikov@dltm.cz

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Cvikov, č. ú.: 2701553387/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Krompach, č. ú.: 2501553390/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Lindava, č. ú.: 2501553382/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Kunratice u Cvikova, č. ú.: 2501553374/2010 (Fio banka)

Název a číslo transparentního účtu: ŘKF Kunratice u Cvikova, č. ú.: 2201172940/2010 (Fio banka) – tento účet slouží jako sbírka na varhany v Kunraticích.

 

Spolek Beran – Cvikov

Adresa: Sad 5. května 127/1, 471 54 Cvikov

IČO: 02234939

Předseda spolku: Vojtěch Dušánek

mobil: 777 827 767

E-mail: vojta.dusanek@gmail.com

Hospodář spolku: Mgr. Rudolf Repka

mobil: 603 327 159, E-mail: rudarepka@centrum.cz

Název a číslo účtu: Občanské sdružení Beran, č. ú.: 2800493009/2010 (FIO Banka)