Bohoslužby Kamenický Šenov – farnost od 1. 3. 2018 spravuje P. Ing. Pavel Morávek

Kdy Mše svatá každou v neděli v 8:45 hodin
Kde kostel Narození svatého Jana Křtitele

 .

Prácheň – kostel sv. Vavřince: mše sv. 1x ročně – druhou neděli v srpnu v 15:00 hodin.

Sledujte „Kalendář akcí“ – některé mše sv. v K. Šenově přesunujeme podle potřeby.

Pozn. Pouze výjimečně se bude v neděli  konat: Bohoslužba Slova, vedená laikem.