Půlnoční pásmo koled a biblických textů

24. 12. Krompach kostel Čtrnácti svatých Pomocníků 16:00

video záznam:

https://youtu.be/mXl9mAzVhlk

začátek je v cca desáté minutě záznamu

nejprve oteveřte tento přispěvek