Bohoslužby o Velikonocích 2019 – ŘKF Cvikov

KVĚTNÁ NEDĚLE – 14. dubna

Svor –  8:30 mše svatá

Cvikov kostel sv. Alžběty – 10:00 mše svatá (při mši se čtou Pašije)

ZELENÝ ČTVRTEK – 18. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 17:30 mše sv. Památka Večeře Páně

VELKÝ PÁTEK – 19. dubna

KALVÁRIE nad léčebnou Cvikov – 15:00 křížová cesta (za deště v kostele)

Cvikov kostel sv. Alžběty – 17:30 Velkopáteční obřady (čtou se Pašije)

BÍLÁ SOBOTA – 20. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 20:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE

NEDĚLE HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 21. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 10:00 mše svatá

(mši zpívá chrámový sbor pod vedením pana Jana Šafránka)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 22. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 10:00 mše svatá

Kontakt: Římskokatolická farnost Cvikov, P. Rudolf Repka – farář, tel: 603327 159