Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

Všichni letos přijďte do kostela v pátek 2. listopadu, kde budu od 17:30 h. sloužit mši svatou za vaše drahé zemřelé (kostel Cvikov)

Na mši vám povím, jak bychom mohli uctít naše zemřelé příští rok.

 

Dušičkové pobožnosti se budou na našich hřbitovech konat takto:

Modlitby za zemřelé patří k nejstarším křesťanským tradicím.

Pobožnost začne společnou modlitbou u centrálního kříže. Přítomní se následně rozejdu ke hrobům – kněz vykropí hroby.

K účasti jsou zváni všichni – všech vyznání.

  1. listopadu v pátek:

14:30 h. v Trávníku

15:00 h. v Krompachu

15:30 h. ve Cvikově

  1. listopadu v sobotu:

14:00 h. ve Svoru

14:30 h. v Drnovci

15:00 h. v Kunraticích

15:30 h. v Lindavě

Za římskokatolickou farnost Cvikov: J. M. can. Rudolf Repka, farář (603 327 159)