Změna konání nedělních bohoslužeb ve cvikově a Svoru.

Od 8. dubna včetně se nedělní bohoslužby posouvají o 30 minut zpět.

Svor 8:30 (2. a 4. neděli v měsíci)

Cvikov 10:00 (každou neděli)