Náš farní obvod se rozrostl o dvě nové farnosti.

Bratři a sestry.

V souvislosti s úmrtím otce Stanislava Bečičky jsem byl dekretem biskupa pověřen Duchovní správou ve farnostech Kamenický Šenov a Prácheň. Naše farní rodina se tedy rozrostla o dvě nové farnosti.

Farnost Kamenický Šenov je stejně velká, jako farnost Cvikov a bude třeba jí věnovat stejnou pozornost jako Cvikovu. Stojí před námi výzva, abychom se s Kamenickým Šenovem spravedlivě podělili o jednoho kněze.

Budete se mnou souhlasit, když řeknu, že pravidelná nedělní mše svatá je pro nás nenahraditelná.

Neumíme si „zatím“ představit, že bychom měli mít nedělní mši svatou jen jednou za 14 dní, nebo i méně.

Toto právě hrozí našim bratřím a sestrám v Kamenickém Šenově.

Abych mohl naší nové farnosti dopřát pravidelnou nedělní mši svatou, prosím vás o malý ústupek.

Navrhuji předběžně, aby se nedělní mše svatá ve Cvikově konala o 1 hodinu později, tedy od 11:00, nejdříve ale od první neděle v září.

Je mi jasné, že tato změna zasáhne každého farníka, každou rodinu.

Nechme si nějaký čas na dozrání nové situace.

Trvalý pořad bohoslužeb bych pak oznámil ke konci prázdnin s platností od první neděle v září.

Chci vás poprosit o vaši schovívavost.

Během prázdnin platí tento rozpis nedělních mší sv.:

Cvikov: 10:00 hodin – každou neděli

Svor: 8:00 hodin – 2. a 4. neděli v měsíci

Kamenický Šenov: 8:00 hodin – 1. a 3. neděli v měsíci (ostatní neděle – Bohoslužba Slova vedená laikem)

V neděli 31. července je mše pouze ve Cvikově v 10:00

Od první neděle v září (4. 9.) bude platit nový rozpis.

Chvála Kristu! P. Rudolf Repka