Zemřel P. Stanislav Bečička

V pátek 8. července 2016 ve večerních hodinách zemřel J.M. can. Stanislav Bečička, OP, osobní děkan, emeritní farář v Kamenickém Šenově a emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

Stanislav Bečička se narodil 4. února 1926 v Brně, kněžské svěcení přijal 24. června 1972 v Litoměřicích. Svou kněžskou službu vykonával v České Kamenici a v Kamenickém Šenově, dále v Jetřichovicích, Kerharticích, Srbské Kamenici, Horním Prysku, Práchni, Huntířově, Malé Bukovině, Růžové a v Markvarticích.

Zemřel posílen svátostí nemocných v pátek 8. července 2016.

Za jeho kněžský život poděkujeme při pohřební mši svaté v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově v pátek 15. července 2016 ve 14.00 hodin a po mši svaté bude tělo zemřelého uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Pohřeb bude doprovázet: Katedrální sbor Cantores Gradecenses pod vedením Josefa Zadiny z Hradce Králové.

R.I.P.

parte

Zdroj textu: http://www.dltm.cz/zemrel-stanislav-becicka