2009

Sál – nově vybroušená podlaha, elektrifikace, malování 2009

Sál prošel v poslední době mnoha změnami. Především jsme neustále stěhovali nábytek. Nebyla také dokončená elektrifikace a níže zmíněná kachlová kamna. A protože jsme se pustili do kamen, šlo to pak ráz na ráz. Vrcholem ale bylo přebroušení dřevěné podlahy, což udělalo ze sálu zcela novou místnost. Posuďte sami.

Fotky zde. (P.Repka)

Sál – kachlová kamna – celková rekonstrukce – podzim 2009

Bílá kachlová kamna v sále, kterým také říkáme „zámecká“, protože se do nich přikládá z chodby, byla už v dezolátním stavu. První zimu jsme v nich topili, ale nebylo to moc bezpečné. Proto jsme je přestali používat. Teprve na podzim 2009 jsme se rozhodli pro celkové restaurování. To znamená rozebrat do posledního dílu a znovu postavit. Protože původní spojovací materiál byl už vyhřátý a kamna byla na mnoha místech děravá. Dílo se vcelku podařilo. Celkový postup je ve fotografii. Spotřebovali jsme 40kg šamotové malty a 17 šamotových desek na opravy.

Fotky zde. (P.Repka)

Úklid na faře po zednících – květen 2009

Po dokončení všech nových dlažeb bylo potřeba pořádně uklidit. A protože bychom to s Petrem sami nezvládli, povolali jsme armádu brigádníků kteří asi ochotně přispěchali na pomoc.

Fotky zde. (P.Repka)

Nová dlažba – dvůr/zahrada 2009

Zbylá původní dlažba z chodby v patře nám posloužila jako materiál vhodný pro dlažbu na dvůr. Položili jsme ji ale rubovou stranou nahoru, jednak proto, že lícní strana byla natřená nějakým emailem, a také proto, že rubová strana byla opracovaná pouze hrubě odštípáním. Podlaze to dává přírodní charakter.

Fotky zde. (P.Repka)

Nová dlažba – klubovna a kulečník 2009

V klubovně jsme pouze vyrovnali podklad. V kulečníku to bylo ale složitější.Místnost dříve sloužila jako prádelna a podlaha byla spádovaná do středu ke kanálku. Spád byl 5cm/m. podlaha tedy musela ven. Vybetonovali jsme podlahu novou a do obou místností jsme položili dlažbu. V klubovně jsme vytvořili šachovnici, na které se dají hrát šachy.

Fotky zde. (P.Repka)

Nová dlažba – chodba v patře fary 2009

Dlažba v patře byla již tak rozbitá, že připomínala tankodrom. Původní dlažbu jsme vyloupali, abychom ji později vysázeli rubem nahoru na dvoře. Pod dlažbou bylo asi 12cm navážky, kterou jsme vyvezli a později použili jako základ pro novou dlažbu na dvoře. Na čistý podklad jsme položili rošt ze střešních latí, následovala OSB deska a penetrace. Pak už zbývalo do flexibilního lepidla položit novou dlažbu a vyspárovat. Celý postup jsme fotili.

Fotky zde. (P.Repka)