2008

Odpočinek, jídlo a zábava 2008

Mnohé fotky nepotřebují komentář, v době odpočinku jsme především blbli, jak příznačně pronesl synek Z. Svěráka ve filmu Na samotě u lesa.

Fotky zde. (P.Repka)

Budování a elektrifikace dílny 2008

Novou dílnu jsme vybudovali ze skladu nad vchodem do sklepa. Místnost měla jedno zazděné okno. To jsme obnovili. Místnost jsme také elektrifikovali.

Fotky zde. (P.Repka)

Elektrifikace stodoly 2008

Do stodoly jsme dříve museli tahat prodlužovaní přívod pro kotoučovou pilu a nebylo tam ani osvětlení. Proto jsme do stodoly zavedli el. proud.

Fotky zde. (P.Repka)

Oprava chodby v přízemí fary 2008

Chodba v přízemí potřebovala především vymalovat. Při té příležitosti jsme rozšířili elektrifikaci – především bylo potřeba nainstalovat ke každým dveřím vypínač pro světla chodby, které byly do té doby pouze na dvou místech. Také jsme přidali osvětlení pro pingpongový stůl. Při škrabání zdí objevil Mates dva zazděné výklenky. Oba odkryl a zjistil, že narazil na starou pekárnu chleba a černou kuchyni. Pekárna byla v provozuschopném stavu a tak jsme ji obnovili a používáme ji jako domácí krb nebo gril. Černá kuchyně slouží zatím jako odkládací výklenek. Její zprovoznění zatím není nutné, i když je možné. Na WC jsme vybudovali umyvadlo, které tam chybělo a také jsme onu místnost obložili obkladem. Na konci galerie je pár fotek z renovace litinového umyvadla.

Fotky zde. (P.Repka)

Rekonstrukce farní kaple 2008

Kaplička v přízemí fary potřebovala také renovaci. Oškrabali jsme stěny, rozšířili elektrifikaci, snížili a natřeli lavice. Také jsme vyrobili nový obětní stůl a udělali nový stupínek presbytáře. Na podlahu jsme položili nový koberec.

Fotky zde. (P.Repka)

CHROPTÍCÍ CHÝŠE aneb veranda u vchodu na dvůr: 2008 – 2009

Tak tohle je dlouhý příběh. Veranda na dvoře je ze dřeva. Neměla pevný základ a tak trámy pomalu uhnívaly a celá bouda se téměř poroučela k zemi. Nejprve jsme ji chtěli zbourat, pak rozebrat a znovu postavit, ale nakonec jsme ji heverem přizvedli (o 15cm) a postavili na špalky. To se stalo v dubnu 2008. Potom jsme odřízli shnilé části a pod trámy jsme vybetonovali základní sloupky. Vysokotlakou myčkou jsme očistili stěny z obou stran. Opravili jsme dvě okna a přidali třetí a nakonec jsme boudu z obou stran nastříkali emailem. Nakonec jsme udělali zcela novou podlahu – to bylo v listopadu 2008. Byla prvním dílem, které jsme započali, ale posledním, které jsme ten rok dokončili. Protože i po vyzdvižení nebylo možné dosáhnout pravých úhlů jak u oken tak u stěn, říkáme jí:

CHROPTÍCÍ CHÝŠE.  Fotky zde. (P.Repka)

Klubovna a kulečník – bývalá prádelna a dílna 2008

Dvě místnosti v přízemí naproti kaple dříve sloužily jako koupelna a prádelna a druhá jako dílna. Z prádelny jsme nejprve udělali místnost pro kulečník (dále jen Kulečník) a to tak, že jsme ho prostě přivezli a do místnosti postavili. Teprve potom jsme se postupně pustili do úprav. Kulečník ale svým prostorem nestačil náporu mládeže a tak jsme se rozhodli vysadit dveře od dílny a obě místnosti spojit. Dílnu jsme přestěhovali a vybudovali nad schodištěm do sklepa. Zadní místnosti říkáme Klubovna a přední Kulečník. Nejprve jsme nainstalovali kamna. Pak následovaly opravy omítek a instalace nového vybavení. Nakonec jsme v roce 2009 udělali i nové podlahy, ale fotky z výměny podlah jsou výše v galerii v roce 2009.

Fotky rekonstrukcí 2007 – 2008 jsou zde. (P.Repka)

Větrací a odvodňovací šachta od severu 2008

V galerii o vyčištění sklepa jsme psali, že sklep býval zatopený až do výše dvou metrů. To mělo více příčin. Jednou z nich bylo přitékání vody ze zahrady. Podél zdi od zahrady bývala kdysi funkční větrací šachta – o rozměrech 30x80cm pod povrch. Základy domu tak byly uchráněny před vlhkostí ze zahrady, která je položena výše než budova fary. Tato šachta byla ale z části zborcená a z části zasypaná. Zasypanou část jsme vyčistili a opravili a zborcenou jsme rozebrali a ze ztraceného bednění vybetonovali novou. Tím jsme se zbavili velkého zdroje vody do sklepa. Byla to ale dřina.

Fotky zde. (P.Repka)

Rekonstrukce budoucí zákristie a zároveň farní kanceláře 2008

Místnost vedle farní kaple sloužila dříve jako skladiště. Okna byla zazděná, podlaha shnilá, zdi plesnivé a mokré. Abychom z této místnosti mohli vybudovat pozdější zákristii, museli jsme vybourat luxferová okna a osadit nová. Oklepat a oškrabat zdi, vytrhat podlahu a udělat novou, přivést vodu pro umyvadlo a udělat elekrtoinstaci.

Fotky zde. (P.Repka)